logo
 
© http://bishops-in-china.com 
The consecration of Archbishop Costantini

The consecration of Bishop Li Xi-ting in 1958 could also belong to the lineage of Bishop Duan Yinmin

 

Costantini

 

24.02.1930 Wang Wen-cheng   

                     06.or 16.07.1958 Li Xi-ting [1]

                                                    07.04.1963 Fan Dao-jiang

 

 

-----------------------------

[1] According to other sources the consecrator was Duan Yinmin